Home

Voor Dagbesteding, Logeeropvang, Vakantie opvang en Individuele Begeleiding. Voor kinderen van 8-18 jaar. (Jeugdhulp).

Voor volwassenen (WMO) 18+ Individuele Begeleiding en Dagbesteding Begeleiding Groep (maandag t/m vrijdag). Ook mogelijkheden WLZ (PGB).  

                                                                                               

                    Gewoon doen Bijzonder zijn!