Home

Voor Dagbesteding, Logeeropvang, Vakantie opvang en Individuele Begeleiding. Voor kinderen van 8-18 jaar. (Jeugdhulp).

Voor Volwassenen (WMO) 18+ Individuele Begeleiding en Dagbesteding Begeleiding Groep (maandag t/m vrijdag).  

                             

                            Groot geworden door klein te blijven. Iedereen is uniek met zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden!