0622657352

Keukentafelgesprek en indicatie

Keukentafelgesprek (met de gemeente):

Het zogenaamde keukentafelgesprek is de voorbereiding ( van het WMO/Jeugdhulp team) op de beslissing die wordt genomen op de aanvraag voor ondersteuning en begeleiding in welke vorm dan ook. Een beslissing die de gemeente uiteindelijk neemt!

Het keukentafelgesprek is meer dan een kopje koffie!

Het klinkt als een gezellig kopje koffie met een koekje, maar zo simpel is het niet!

Voor veel zorgvragers is dit gesprek allesbepalend voor hun toekomst.

Het is niet nodig om inb de stress te schieten, maar een goede voorbereiding is wel nodig!

Voor het gesprek: Doe je huiswerk!

Allereerst is het belangrijk dat je opschrijft wat jij belangrijk vindt om te melden tijdens het gesprek. Denk hierbij aan uw ideale uitkomst van het gesprek.Bereid je op de volgende zaken voor:

- Welke zorg heb je nodig? - Waarom heb je zorg nodig en waarom kan je het niet zelf? - Sinds wanneer heb je zorg nodig en wat is er dan veranderd? - Wat wil je nog wel blijven doen? - Welke mogelijkheden zijn er in jou omgeving en is dat voldoende?

Daarnaast is het belangrijk dat je nadenkt over 'bewijzen' die helpen om de consultant tegenover je aan jou kant te krijgen. Hierbij kun je denken aan medische verklaringen of uitslagen van operaties, behandelingen en onderzoeken. Het is goed om iemand uit jou omgeving te vragen bij dit gesprek aanwezig te zijn! Dit kan een zorgverlener zijn maar ook een goede bekende of familielid. Twee zien en horen meer dan 1 en misschien kan hij/zij net een setje geven in de goede richting van het gesprek.

Tijdens het gesprek

Maak aantekeningen tijdens het gesprek zodat je achteraf kunt checken of je alles wel goed begrepen hebt. Vraag de gemeente de hemd van het lijf: dit is misschien wel je enige kans. Wat kan de gemeente voor je doen? Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er? etc. Blijf doorvragen als iets niet duidelijk is!

Na het gesprek

Het is belangrijk om de consulent te vragen om een schriftelijk verslag van het gesprek. Zo kun je nagaan of jouw informatie goed is overgekomen en of alle afspraken goed zijn vastgelegd. Hierin kun je ook laten vastleggen wanneer je uiterlijk het besluit van de gemeente zal ontvangen. Daarnaast kun je in zo'n schriftelijk verslag evaluatiemomenten vastleggen. Dit moet je zien als een soort 'herindicatie'. Jouw situatie kan in de loop van de tijd natuurlijk veranderen, een keukentafelgesprek is maar een momentopname! Als je niet tevreden bent over het verloop van het gesprek, dan kun je een aanvraag doen opnieuw een gesprek te voeren. Redenen daarvoor kunnen zijn dat jij vond dat de consulent niet genoeg tijd voor je nam, of dat het juist te lang duurde waardoor het te zwaar voor je werd.

De uiteindelijke uitkomst van het gesprek heet een maatwerkbeslissing!

Wat heeft de gemeente besloten naar aanleiding van uw vraag voor ondersteuning en begeleiding?. Welke vorm van ondersteuning/begeleiding krijgt u wel of niet toegekend. Bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Wat zijn de afwegingen voor het genomen besluit geweest. Deze maatwerkbeslissing is bepalend voor hoeveel en welke zorg u via de gemeente vergoed krijgt. Tevens wordt er in vastgelegd wat uw eigen bijdrage is.

Als u de maatwerkbeslissing hebt ontvangen dan kunt u de toegekende zorg afnemen.

Maar wat zijn de mogelijkheden als u het niet eens bent met de genomen beslissing?

Tegen de maatwerkbeslissing kunt u bezwaar aantekenen. De voorwaarden worden als het goed is samen met de beslissing uitgelegd. Laat u als u tegen de maatwerkbeslissingbezwaar maakt deskundig bijstaan. Vraag alvorens u bezwaar maakt de informatie die heeft geleid tot het besluit op: de aanvraag, het verslag van het keukentafelgesprek en het advies en maatwerkbeslissing gemeente. Door deze stukken goed te bestuderen kunt u beoordelen of de overwegingen zorgvuldig zijn genomen, of uw inbreng en uw persoonlijke situatie voldoende is mee gewogen bij het besluit. Houdt wel de juiste termijnen in de gaten van bezwaar mogelijkheid!

 

 

 

 

 

Privacyverklaring | Copyright by Sandra Dijkstra | Created by