0622657352

Ontwikkelen uit het oogpunt van de deelnemer

De Drostlerhoeve ziet het als opdracht bij te dragen aan regie op eigen leven en eigen keuzes (kunnen) maken. Uitgangspunt hierin is de deelnemer en zijn omgeving

Ontwikkelen uit het oogpunt van de deelnemer

De Drostlerhoeve ziet het als opdracht bij te dragen aan regie op eigen leven en eigen keuzes (kunnen) maken. Uitgangspunt hierin is de deelnemer en zijn omgeving.

We zien het als opdracht bij te dragen aan regie op eigen leven van de deelnemer.

Welkom bij de Drostlerhoeve

Vanaf 1 februari 2019 in Neede Wonen 18+ VG3-6 en Beschermd wonen WMO.   Er staan 4 vacatures open, zie onder vacatures.

Dagbesteding, Logeeropvang, Vakantie opvang en Individuele Begeleiding. Voor kinderen van 8-18 jaar. (Jeugdhulp).

Volwassenen (WMO) 18+ Individuele Begeleiding en Dagbesteding Begeleiding Groep (maandag t/m vrijdag). 

Groot geworden door klein te blijven. Iedereen is uniek met zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden!

  • Het mooie van een landelijke omgeving willen delen met bepaalde doelgroepen/mensen met een beperking.
  • Een plek bieden waar deelnemers zich prettig voelen met als belangrijke kwaliteiten: het 'normale leven', aandacht voor de deelnemer, ruimte, rust en regelmaat.
  • Integratie van deelnemers in de samenleving.
  • Aanbieden van leuke activiteiten en integratie binnen de samenleving.
  • De ruimte die De Drostlerhoeve biedt.
  • Ervaren dat de deelnemer het zelf moet doen, maar niet alleen.
  • Dat maakt het verschil!

 


 

De Drostlerhoeve en Orthopedagoog M. Hoenderboom zijn een oveeenkomst aangegaan op consultancybasis. 

Daarnaast maakt De Drostlerhoeve gebruik van de expertice van gedragsspecialist M.J.B. Rikkerink registratienummer SKJ 140000253. 

 

Sandra Dijkstra op Facebook

Foto's van De Drostlerhoeve

Privacyverklaring | Copyright by Sandra Dijkstra | Created by