0545-224934

Zorgboerderij

Dieren

Samenleving

Beschermd Wonen

Welkom bij de Drostlerhoeve

De Drostlerhoeve biedt zorg van goede kwaliteit aan de hand van een Erkend Kwaliteitssysteem, meetsysteem en veiligheidseisen. De zorgverlening is een dialoog en samenwerking tussen zorgverlener en de deelnemers en/of bewoners. Hierin vind De Drostlerhoeve de behoeftes, wensen, ervaringen en belangen van de deelnemers en/of bewoners het uitgangspunt. Waar nodig samen met verwanten en/of naasten. Medewerkers handelen in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid.

De Drostlerhoeve levert zorg aan de client op basis van een schriftelijke overeenkomst met de WLZ uitvoerder, zorgkantoor of gemeente. De afspraken over zorg en dienstverlening worden vastgelegd in een zorgplan/client dossier.

De Drostlerhoeve draagt bij aan de belangen van de gezondheidszorg. We staan voor kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

De Drostlerhoeve geeft ruimte en vertrouwen aan het professioneel handelen van hun gekwalificeerde medewerkers.

 

Sandra Dijkstra op Facebook

Foto's van De Drostlerhoeve

Privacyverklaring | Copyright by Sandra Dijkstra | Created by