0545-224934

Ontwikkelen uit het oogpunt van de deelnemer

De Drostlerhoeve ziet het als opdracht bij te dragen aan regie op eigen leven en eigen keuzes (kunnen) maken. Uitgangspunt hierin is de deelnemer en zijn omgeving

Ontwikkelen uit het oogpunt van de deelnemer

De Drostlerhoeve ziet het als opdracht bij te dragen aan regie op eigen leven en eigen keuzes (kunnen) maken. Uitgangspunt hierin is de deelnemer en zijn omgeving.

We zien het als opdracht bij te dragen aan regie op eigen leven van de deelnemer.

Welkom bij de Drostlerhoeve

Zie Folders Drostlerhoeve onder Over Ons - Downloads.

Dagbesteding Jeugd en WMO

Logeeropvang, Vakantie opvang, Individuele Begeleiding en Ambulante Hulpverlening Jeugd en Gezin

Beschermd Wonen WMO en WLZ PGB

Groot geworden door klein te blijven. Iedereen is uniek met zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden!

  • Het mooie van een landelijke omgeving willen delen met bepaalde doelgroepen/mensen met een beperking.
  • Een plek bieden waar deelnemers zich prettig voelen met als belangrijke kwaliteiten: het 'normale leven', aandacht voor de deelnemer, ruimte, rust en regelmaat.
  • Integratie van deelnemers in de samenleving.
  • Aanbieden van leuke activiteiten en integratie binnen de samenleving.
  • Flexibel en vraaggericht
  • De ruimte die De Drostlerhoeve biedt.

  • Ervaren dat de deelnemer het zelf moet doen, maar niet alleen.
  • Dat maakt het verschil!

 

De Drostlerhoeve en Passpect hebben een overeenkomst op consultancybasis. Bij zorgvraag en casussen buiten onze expertice zullen doorverwijzen of hulp inschakelen.

Marianne Brijan is orthopedagoog, GZ-psycholoog, psycholoog NIP en kinder- en jeugdpsycholoog NIP en BIG geregistreerd.

 

Sandra Dijkstra op Facebook

Foto's van De Drostlerhoeve

Privacyverklaring | Copyright by Sandra Dijkstra | Created by