0545-224934

Welkom bij de Drostlerhoeve

Update 7-2-2021

Aanstaande maandag gaan de lagere scholen weer open. Voor VSO blijven wij 7 dagen per week open zolang nodig! Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen.

                              

Update 15-12-2020

Wat kijken wij net als iedereen uit naar de dag dat we terug kunnen blikken “op dat jaar dat we met Corona zaten”. Maar helaas zitten we er nu nog in. Velen van jullie hebben waarschijnlijk weer vol spanning naar de persconferentie gekeken. Gelukkig kunnen én mogen dagbesteding en logeeropvang en de overige zorg die wij verlenen gewoon door gaan. Ook stages kunnen doorgaan. Zie onderstaande link rijksoverheid.
In de eerste golf hebben we allemaal geleerd hoe belangrijk dagbesteding en zorg zijn voor onze doelgroep. Het beleid van de overheid is daarom zoveel mogelijk gericht op continuering van de zorg. Er geldt vooralsnog geen beperking van de groepsgrootte, hoewel de verwachting vanuit VWS is dat met 1,5 meter afstand er niet gewerkt wordt in groepen groter dan 30 personen. Ook vervoer kan door gaan.
Uiteraard is het altijd belangrijk om een afweging te maken tussen het belang van continuering van de zorg en het beperken van de risico’s. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/contactberoepen/uitgezonderde-contactberoepen

Onderstaande richtlijnen (update 18-11-2020) blijven voor ons gelden.

Update 18-11-2020

Coronavirus

Strenge, landelijke maatregelen zijn noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een beheersbare situatie (waakzaam). Er zijn zeer veel mensen besmettelijk en het dagelijks aantal nieuwe besmettingen is hoog. Het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief, waardoor het zicht op de verspreiding van het virus beperkt is. Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De regionale zorgcapaciteit is onvoldoende en een deel van de reguliere zorg is al afgeschaald. Maatregelen zijn erop gericht om landelijk en regionaal overbelasting van de zorg te voorkomen, kwetsbaren te beschermen en het virus weer maximaal te controleren. Voor kinderen tot en met met 12 jaar is er geen medische noodzaak tot afstand en beschermingsmiddelen. Voor ons zorgaanbod zijn de richtlijnen niet gewijzigd en houden wij ons aan de geldende protocollen dagbesteding, logeeropvang en beschermd wonen. Mochten er wijzigingen optreden in de protocollen van de overheid dan zullen wij daar aanpassingen doorvoeren en het vermelden op onze website.

Woonlocatie

Ouders blijven buiten de gemeenschappelijke ruimten en bezoek is altijd mogelijk in de tuinkamer (maximaal 2 bezoekers in verband met de 1,5 meter afstand). We willen nog even de richtlijnen benadrukken door regelmatig met de bewoners/personeel te bespreken: Klachten? Blijf thuis en laat u testen; Houd 1,5 meter afstand van anderen; Was vaak uw handen; Hoest en nies in uw elle boog; Ga weg als het druk is; Werk thuis, behalve als het niet anders kan. Clienten dragen direct bij lichte klachten een mondkapje in de gemeenschappelijke ruimten en we zullen bij ook maar enige twijfel direct over gaan tot testen. Bezoek naar huis (ouders/verwanten) zullen we gaan inschatten per bewoner en op maximaal 2 adressen (het liefs 1 adres en alleen bij gescheiden ouders kan er een uitzondering gemaakt worden). Alle externe bezoeken worden overlegd met de persoonlijk begeleider en er wordt een gezondheids check uitgevoerd. Ook wordt er goed bijgehouden wat de contacten zijn van onze bewoners. 

Medewerkers

Medwerkers behouden zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand bij clienten en collega's. In overleg met het team besloten dat alle medewerkers binnen een mondkapje/face shield dragen. Daarnaast houden zij zich aan de landelijke hygiene adviezen van het RIVM.

Vervoer: Tijdens het vervoer dat geboden wordt door De Drostlerhoeve wordt altijd een mondneuskapje gedragen door alle clienten (vanaf 13 jaar verplicht en t/m 12 jaar vrijwillig) en de chauffeur.

Zorgboerderij

Ouders blijven buiten de poort tijdens het brengen en halen van de kinderen en mogen niet de gemeenschappelijke binnen ruimten betreden. We willen nog even de richtlijnen benadrukken: Klachten? Blijf thuis en laat u testen; Houd 1,5 meter afstand van anderen; Was vaak uw handen; Hoest en nies in uw elle boog; Ga weg als het druk is; Werk thuis, behalve als het niet anders kan. Momenteel zijn er maximaal 12 deelnemers op de zorgboerderij aanwezig waarvan minimaal 25% onder de 13 jaar en maximaal 3 begeleiders tijdens de dagbesteding. Voor het logeren geldt maximaal 6 deelnemers en 1 begeleider (+ achterwacht). Kinderen van 13 jaar en ouder dragen binnen een mondkapje en houden 1,5 meter afstand. Personeel draagt binnen standaard een mondkapje of face shield. Tijdens het eten mag deze af en wordt er afstand gehouden.

Wel of niet naar De Drostlerhoeve? Heeft het kind 1 of meerder klachten?

Milde klachten: neusverkouden, loopneus, niezen, hoesten. Ernstige klachten: benauwdheid en/of koorts 38 graden of hoger.

· Passen de klachten bij bekende gebruikelijke klachten van het kind zoals astma of hooikoorts dan mag het kind naar De Drostlerhoeve. Zijn het ernstige klachten ( benauwdheid en/of koorts) dan blijft het kind thuis en is het advies testen.

· Heeft een huisgenoot klachten: Bij ernstige klachten van een huisgenoot blijft het kind thuis en laat de huisgenoot zich testen. Als de uitslag negatief is mag het kind weer naar De Drostlerhoeve.

· Ben je in contact geweest met iemand met corona? Dan blijf je thuis (10 dagen) en houd je de gezondheid goed in de gaten en kun je laten testen.

 

 

Zie Folders Drostlerhoeve onder Over Ons - Downloads.

Dagbesteding Jeugd en WMO

Logeeropvang, Vakantie opvang, Individuele Begeleiding en Ambulante Hulpverlening Jeugd en Gezin

Beschermd Wonen WMO en WLZ PGB

Groot geworden door klein te blijven. Iedereen is uniek met zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden!

  • Het mooie van een landelijke omgeving willen delen met bepaalde doelgroepen/mensen met een beperking.
  • Een plek bieden waar deelnemers zich prettig voelen met als belangrijke kwaliteiten: het 'normale leven', aandacht voor de deelnemer, ruimte, rust en regelmaat.
  • Integratie van deelnemers in de samenleving.
  • Aanbieden van leuke activiteiten en integratie binnen de samenleving.
  • Flexibel en vraaggericht
  • De ruimte die De Drostlerhoeve biedt.

  • Ervaren dat de deelnemer het zelf moet doen, maar niet alleen.
  • Dat maakt het verschil

 

Sandra Dijkstra op Facebook

Foto's van De Drostlerhoeve

Privacyverklaring | Copyright by Sandra Dijkstra | Created by