0545-224934

Maatschappelijke positie

Op De Drostlerhoeve ondernemen wij activiteiten waarbij de kinderen, jongeren en volwassenen met elkaar samenwerken. Wij richten ons erg op sociale vaardigheden omdat wij weten hoe moeilijk de jongeren het vinden om buiten school en thuis vriendschappen te sluiten en contacten aan te gaan. Bij ons leren ze elkaar kennen, kunnen ze samen activiteiten ondernemen en samenwerken.  Onze deelnemers zijn verdeeld in groepen die op leeftijden en niveau zijn ingedeeld. Wij richten ons op zelfredzaamheid omdat wij weten dat taken die voor ieder ander persoon zonder beperking heel normaal lijken daar zijn deze taken juist een enorme uitdaging voor onze deelnemers. Uitgangspunt deelnemer en zijn mogelijkheden. Wij hebben een ortho-pedagoog/psycholoog ter beschikking indien noodzakelijk op consultancy basis.

Kernwaarden (zichtbaar in cultuur en gedrag van de organisatie)

Midden in de samenleving: We onderhouden en ontwikkelen in samenwerkingsverbanden en zoeken de verbinding (met plaatselijke en regionale verenigingen, organisaties en bedrijven) in het belang van onze client.

Gekend: Onze cliënten voelen zich gekend en gezien. We kennen de client en zijn netwerk en houden hier rekening mee.

Liefdevol: We werken vanuit ons hart, we blijven trouw aan onze relaties en komen er bijna altijd samen goed uit.

Samenwerken: In samenwerken gaan we voor eenvoud “Doen wat we moeten doen”. Zo min mogelijk ingewikkelde diagnoses en trajecten maar cliënten laten meedoen en erbij laten horen.

Kwaliteit: We zijn in het bezit van kwaliteitskeurmerk en als team en dagelijks bestuur bewaken we dit gezamenlijk. We kunnen goed uitleggen wat we doen en waarom “Stilstaan bij handelen en evalueren is vooruitgang”.

Normen binnen De Drostlerhoeve

Open aanspreekcultuur

Onze professionele medewerkers laten zien en dragen uit dat zij het vanzelfsprekend vinden om elkaar op dingen aan te spreken. Zij kunnen feedback geven en ontvangen en laten dit in hun gedrag zien.

Leren

Dilemma’s, fouten, ongevallen en bijna ongevallen worden altijd gemeld bij het dagelijks bestuur. Deze worden open en eerlijk besproken om er van te leren.

Inspraak, samenspraak en tegenspraak

Dagelijks bestuur en medewerkers zorgen ervoor dat iedereen binnen De Drostlerhoeve zijn mening kan geven en zorgt ervoor dat alle niveaus binnen de organisatie inspraak, samenspraak en tegenspraak binnen hun functies kunnen vervullen.

Signaleren misstanden

De Drostlerhoeve beschikt over vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris en klachtenprocedure. Er is een preventie medewerker aangesteld en een functionaris meldcode.

Belangentegenstellingen

Persoonlijke belangenverstrengeling: Elke vorm van bevooroordeling of de schijn hiervan wordt voorkomen door het dagelijks bestuur.

                   

Privacyverklaring | Copyright by Sandra Dijkstra | Created by