0545-224934

Ontwikkelen uit het oogpunt van de deelnemer

De Drostlerhoeve ziet het als opdracht bij te dragen aan regie op eigen leven en eigen keuzes (kunnen) maken. Uitgangspunt hierin is de deelnemer en zijn omgeving

Ontwikkelen uit het oogpunt van de deelnemer

De Drostlerhoeve ziet het als opdracht bij te dragen aan regie op eigen leven en eigen keuzes (kunnen) maken. Uitgangspunt hierin is de deelnemer en zijn omgeving.

We zien het als opdracht bij te dragen aan regie op eigen leven van de deelnemer.

Welkom bij de Drostlerhoeve

Update 19-09-2020

Wij houden de ontwikkelingen en richtlijnen goed in de gaten. We maken ons zorgen over de toename van besmettingen (landelijk maar ook in de Acherhoek). De meeste besmettingen ontstaan binnen onze doelgroepen jongeren en (jong) volwassenen. We blijven de maatregelen onder de aandacht brengen bij onze jongeren en gaan er vanuit dat ouders/verzorgers dit ook doen. Wij doen er alles aan en u kunt ons helpen, alleen samen krijgen we het virus onder controle!

 

Coronavirus: welke maatregelen neemt De Drostlerhoeve? (update 26 juni 2020)

Bij De Drostlerhoeve hebben wij de zorg voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen. De Drostlerhoeve  gaat mee in die versoepelende maatregelen van de overheid. We doen dat op een zo veilig mogelijke manier voor onze cliënten, medewerkers en verwanten en zoveel mogelijk in overleg met gezamenlijke verantwoordelijkheid. We hebben ons ingezet op maatwerk en goede richtlijnen en protocollen om de veiligheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.

Er is rekening gehouden met deze uitgangspunten: Niet het virus verder verspreiden, deelnemers en bewoners blijven gezond en voelen zich zo prettig mogelijk, medewerkers blijven gezond en kunnen veilig werken. Met daarnaast de richtlijnen van het RIVM: Vaak handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elle boog, Papieren zakdoekjes gebruiken bij neus snuiten, geen handen schudden, 1,5 meter afstand houden.

 • Blijf thuis met verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest is het 10 dagen quarantaine en kun je je laten testen.
 • Heb je ook koorts en/of benauwdheid dan blijven ook huisgenoten thuis, tot 24 uur klachten vrij en wordt er 'verplicht' getest en quarantaine 10 dagen.
 • Tijdens het ophalen en terugbrengen van bewoners Beschermd Wonen voeren wij een gezondheids check uit. Op de zorgboerderij wordt de gezondheids check uitgevoerd tijdens het brengen van de kinderen.

In de basis gelden de volgende richtlijnen:

Woonlocatie 

 • Het is belangrijk dat je besmetting met het coronavirus voorkomt. Blijf daarom zoveel mogelijk in de buurt van je woning.
 • Bezoek is mogelijk. Dit is mogelijk op 1,5 meter afstand in de tuinkamer of buiten onder de veranda. Personeel ziet toe op de afstand. 
 • Werk en dagbesteding zijn weer opgepakt.

Dagbesteding Zorgboerderij

 • De dagbesteding Jeugd draaien we al de gehele periode Corona op basis van urgentie met maximaal 6 kinderen. Deze gaan we vanaf 1 juli uitbreiden naar maximaal 12 kinderen per dag (conform richtlijn RIVM).  Kinderen t/m 18 jaar zijn niet verplicht de 1,5 meter te houden. Maar hierin sturen wij wel zoveel mogelijk in opstellingen en ruimtes.
 • Ouders komen niet binnen en geven hun kind af aan de poort, daar staat een begeleider om de kinderen te ontvangen en overdracht te doen.
 • Evaluatie en overleg kan weer plaatsvinden met inachtneming 1,5 meter afstand.
 • Voor kinderen die lichamelijk contact behoeven of geen 1,5 meter afspraak mogelijk is wordt maatwerk geboden in overleg met de ouders.

Logeren

Logeeropvang wordt weer geboden voor alle leeftijden volgens de volgende richtlijnen: Bron www.nji.nl

 • Logeeropvang van kinderen van 0 tot en met 18 jaar kan doorgaan. Logeeropvang kan worden beschouwd als jeugdzorg en daarom hoeven kinderen (tot en met 18 jaar) daarbij onderling geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden.
 • Begeleiders houden onderling wel anderhalve meter afstand van elkaar. Begeleiders proberen zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden van de kinderen en jongeren, maar bijvoorbeeld even helpen bij het naar de wc gaan of tandenpoetsen kan. Ook het troosten van een kind mag. Houd in deze situaties rekening met het besmettingsrisico en beperk dat zoveel mogelijk, ga bijvoorbeeld bij het tanden poetsen zoveel mogelijk achter of naast het kind staan (en niet ervoor). 
 • In de slaapkamers geldt geen maximum aantal kinderen en jongeren (tot en met 18 jaar). Op De Drostlerhoeve heeft altijd ieder kind een eigen slaapkamer.
 • Personen vanaf 19 jaar beschikken altijd over een eigen slaapkamer. Zij houden minimaal anderhalve meter afstand tot anderen. 
 • Het is belangrijk om slaapkamers goed te ventileren. Tijdens het slapen is daarom een raampje of deur open. Het is belangrijk om ’s morgens de kamer minimaal een half uur goed luchten.
 • Verschoon het beddengoed regelmatig, zeker als er een nieuwe groep kinderen komt.
 • Douchen gebeurt voor het slapen gaan maar niet gezamenlijk.
 • Elke begeleider slaapt op een eigen kamer.

Ambulante begeleiding

 • Maatwerk en bezoeken kunnen weer plaatsvinden.

Vervoer van en naar dagbesteding

 • We verzoeken ouders zoveel mogelijk zelf te brengen en te halen. Lukt dit helemaal niet omdat ouders geen auto hebben, dan wordt er gekeken naar maatwerk.
 • Onze auto is voorzien van mondkapjes en desinfectie hand gel.
 • Deelnemer stapt zelf in en uit en zit achterin en ouders houden afstand bij de auto
 • Chauffeur maakt na iedere rit het voertuig schoon. (deurgrepen, armleuning, veiligheidsgordel, hoofdsteunen, handgrepen, etc.)
 • Wij ontraden het vervoer als het niet echt noodzakelijk is!

De Drostlerhoeve heeft een protocol dat gevolgd wordt als er sprake is van een coronabesmetting. We zullen een kind met klachten direct temperaturen en op laten halen en voor een bewoner in de locatie Beschermd Wonen geld quarantaine.

Voor vragen kunt u 24 uur per dag terecht op: 

Email: info@drostlerhoeve.nl  of  telefonisch op nummer: 06-22657352

 

 

Zie Folders Drostlerhoeve onder Over Ons - Downloads.

Dagbesteding Jeugd en WMO

Logeeropvang, Vakantie opvang, Individuele Begeleiding en Ambulante Hulpverlening Jeugd en Gezin

Beschermd Wonen WMO en WLZ PGB

Groot geworden door klein te blijven. Iedereen is uniek met zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden!

 • Het mooie van een landelijke omgeving willen delen met bepaalde doelgroepen/mensen met een beperking.
 • Een plek bieden waar deelnemers zich prettig voelen met als belangrijke kwaliteiten: het 'normale leven', aandacht voor de deelnemer, ruimte, rust en regelmaat.
 • Integratie van deelnemers in de samenleving.
 • Aanbieden van leuke activiteiten en integratie binnen de samenleving.
 • Flexibel en vraaggericht
 • De ruimte die De Drostlerhoeve biedt.

 • Ervaren dat de deelnemer het zelf moet doen, maar niet alleen.
 • Dat maakt het verschil

 

Sandra Dijkstra op Facebook

Foto's van De Drostlerhoeve

Privacyverklaring | Copyright by Sandra Dijkstra | Created by