0545-224934

Ontwikkelen uit het oogpunt van de deelnemer

De Drostlerhoeve ziet het als opdracht bij te dragen aan regie op eigen leven en eigen keuzes (kunnen) maken. Uitgangspunt hierin is de deelnemer en zijn omgeving

Ontwikkelen uit het oogpunt van de deelnemer

De Drostlerhoeve ziet het als opdracht bij te dragen aan regie op eigen leven en eigen keuzes (kunnen) maken. Uitgangspunt hierin is de deelnemer en zijn omgeving.

We zien het als opdracht bij te dragen aan regie op eigen leven van de deelnemer.

Welkom bij de Drostlerhoeve

Coronavirus: welke maatregelen neemt De Drostlerhoeve? (update 22 mei)

Bij De Drostlerhoeve hebben wij de zorg voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen. De Drostlerhoeve  gaat mee in die versoepelende maatregelen van de overheid. We doen dat op een zo veilig mogelijke manier voor onze cliënten, medewerkers en verwanten en zoveel mogelijk in overleg met gezamenlijke verantwoordelijkheid

Op 19 mei kondigde de Nederlandse regering versoepelingen aan in de maatregelen tegen het coronavirus. De Drostlerhoeve gaat mee in die versoepeling. We hebben ons ingezet op maatwerk en goede richtlijnen en protocollen om de veiligheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.

Er is rekening gehouden met deze uitgangspunten: Niet het virus verder verspreiden, deelnemers en bewoners blijven gezond en voelen zich zo prettig mogelijk, medewerkers blijven gezond en kunnen veilig werken. Met daarnaast de richtlijnen van het RIVM: Vaak handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elle boog, Papieren zakdoekjes gebruiken bij neus snuiten, geen handen schudden, 1,5 meter afstand houden.

 • Blijf thuis met verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Heb je ook koorts en/of benauwdheid dan blijven ook huisgenoten thuis, tot 24 uur klachten vrij.
 • Tijdens het ophalen en terugbrengen van bewoners Beschermd Wonen voeren wij een gezondheids check uit. Op de zorgboerderij wordt de gezondheids check uitgevoerd tijdens het brengen van de kinderen.

De Drostlerhoeve vind het belangrijk dat de aspecten die het leven kwaliteit geven weer (meer) ruimte krijgen. Deze aspecten nemen we mee in overwegingen en keuzes. Hierdoor lopen we op sommige dingen al iets voorruit op de landelijke versoepeling (uitgaande van gehandicaptenzorg met betrekking tot het wonen). De landelijke richtlijnen voor Jeugd (zorgboerderij) gaan we zoveel mogelijk gelijk met de overheid.

In de basis gelden de volgende richtlijnen:

Woonlocatie 

 • Het is belangrijk dat je besmetting met het coronavirus voorkomt. Blijf daarom zoveel mogelijk in de buurt van je woning.
 • Bezoek is mogelijk (maximaal 4x per week en 2 personen). Dit is mogelijk op 1,5 meter afstand in de tuinkamer of buiten onder de veranda. Personeel ziet toe op de afstand. Het bezoek moet worden aangevraagd en genoteerd te worden in de agenda om dubbele reservering van de ruimte te voorkomen.
 • Bewoners mogen vanaf 1 juni 1x per maand een weekend naar huis. Ouders zijn dan verantwoordelijk de richtlijnen te handhaven en de 1,5 meter te waarborgen. De gezamenlijke verantwoording, vertrouwen en goed overleg vinden we hierin erg belangrijk.  We zullen een gezonds check uitvoeren bij halen en brengen, en onze bewoners zijn verplicht een mondkapje te dragen in de auto bij ouders. We zullen naar aanleiding van deze ontwikkeling bij ons in huis zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand gaan hanteren.
 • Werk en dagbesteding worden langzaam weer opgepakt en er wordt op basis van maatwerk gekeken wat urgent is. Daarnaast zal dit voorlopig voor iedere bewoner zoveel mogelijk 1 werk of dagbestedingsplek betreffen. Aanvullende dagbesteding zal plaatsvinden binnen de woonlocatie.
 • Bewoners mogen (indien nodig en in overleg begeleiding/ persoonlijk begeleider) een boodschapje doen (heen en weer naar de supermarkt, afstand houden en extra handen wassen).

Dagbesteding Zorgboerderij

 • De dagbesteding Jeugd draaien we al de gehele periode Corona op basis van urgentie met maximaal 6 kinderen. Deze gaan we vanaf 1 juni uitbreiden naar maximaal 10 kinderen per dag (conform richtlijn RIVM). Omdat we hier met verschillende leeftijden werken draaien we zoveel mogelijk 2 groepen (onder en boven de 13 jaar). Omdat de overheid binnen onze doelgroep met 2 verschillende maatregelen werkt proberen wij dit ook zo door te zetten binnen onze dagbesteding. Kinderen t/m 12 jaar zijn niet verplicht de 1,5 meter te volgen en kinderen vanaf 13 jaar wel.
 • Ouders komen niet binnen en geven hun kind af aan de poort, daar staat een begeleider om de kinderen te ontvangen en overdracht te doen.
 • Evaluatie gesprekken en MDO overleggen zullen zoveel mogelijk met beeldbellen, ZOOM of Microsoft teams gebeuren. Als dat niet mogelijk is wordt er een plek gezocht en de 1,5 meter in acht genomen.
 • Voor kinderen die lichamelijk contact behoeven of geen 1,5 meter afspraak mogelijk is wordt maatwerk geboden in overleg met de ouders.
 • Ouders zijn tot 1 juli vrij om het kind wel of niet te brengen. Vanaf 1 juli moeten er vaste afspraken gemaakt zijn met betrekking tot de zorg.

Logeren

Logeren wordt stap voor stap weer opgestart voor kinderen tot en ouder dan 12 jaar.

 • Vanaf 1 juni 2020 gaan we starten met logeeropvang voor kinderen t/m 12 jaar van zaterdag op zondag met een maximum van 5 kinderen per nacht en dan heeft ieder kind een eigen slaapkamer.
 • Omdat het 1 nacht betreft hebben we besloten dat de kinderen zich goed wassen met een washandje en de handen extra. Douchen doen zij dan tijdelijk de volgende dag thuis.
 • De begeleider houd afstand
 • Onder voorbehoud van nieuwe richtlijnen: Vanaf 1 juli 2020 hopen we dat de richtlijnen vanuit de overheid duidelijk zijn en dat kinderen tussen de 13-18 jaar ook weer kunnen logeren onder de voorwaarde thuis douchen.
 • Onder voorbehoud van nieuwe richtlijnen: Vanaf 11 juli 2020 t/m 23 augustus 2020 (schoolvakantie) kunnen alle kinderen weer logeren van 6-18 jaar (maximaal 5 per nacht). Dan kan er gelogeerd worden van dinsdag op woensdag, woensdag op donderdag en zaterdag op zondag (zoals de richtlijnen er nu voor staan). We gaan er vooralsnog vanuit dat de kinderen dan ook weer kunnen douchen en dat de richtlijnen daarvoor duidelijk zijn vanuit de overheid.

Ambulante begeleiding

 • Tot de corona maatregelen er zijn: Begeleiders komen zo min mogelijk bij mensen thuis. Ze proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen door u te bellen, te beeldbellen en te appen. Wij begrijpen dat deze vorm van contact niet altijd genoeg is om te ondersteunen. In die situaties kijkt de begeleider/behandelaar met u naar maatwerk, zodat we elkaar toch zo veilig mogelijk kunnen zien en spreken.

Vervoer van en naar dagbesteding

 • We verzoeken ouders zoveel mogelijk zelf te brengen en te halen. Lukt dit helemaal niet omdat ouders geen auto hebben, dan wordt er gekeken naar maatwerk.
 • Onze auto is voorzien van mondkapjes en desinfectie hand gel.
 • Deelnemer stapt zelf in en uit en zit achterin en ouders houden afstand bij de auto
 • Chauffeur maakt na iedere rit het voertuig schoon. (deurgrepen, armleuning, veiligheidsgordel, hoofdsteunen, handgrepen, etc.)
 • Wij ontraden het vervoer als het niet echt noodzakelijk is!

De Drostlerhoeve heeft een protocol dat gevolgd wordt als er sprake is van een coronabesmetting. We zullen een kind met klachten direct temperaturen en op laten halen en voor een bewoner in de locatie Beschermd Wonen geld quarantaine.

Voor vragen kunt u 24 uur per dag terecht op: 

Email: info@drostlerhoeve.nl  of  telefonisch op nummer: 06-22657352

 

 

Zie Folders Drostlerhoeve onder Over Ons - Downloads.

Dagbesteding Jeugd en WMO

Logeeropvang, Vakantie opvang, Individuele Begeleiding en Ambulante Hulpverlening Jeugd en Gezin

Beschermd Wonen WMO en WLZ PGB

Groot geworden door klein te blijven. Iedereen is uniek met zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden!

 • Het mooie van een landelijke omgeving willen delen met bepaalde doelgroepen/mensen met een beperking.
 • Een plek bieden waar deelnemers zich prettig voelen met als belangrijke kwaliteiten: het 'normale leven', aandacht voor de deelnemer, ruimte, rust en regelmaat.
 • Integratie van deelnemers in de samenleving.
 • Aanbieden van leuke activiteiten en integratie binnen de samenleving.
 • Flexibel en vraaggericht
 • De ruimte die De Drostlerhoeve biedt.

 • Ervaren dat de deelnemer het zelf moet doen, maar niet alleen.
 • Dat maakt het verschil

 

Sandra Dijkstra op Facebook

Foto's van De Drostlerhoeve

Privacyverklaring | Copyright by Sandra Dijkstra | Created by