0545-224934

Mogelijkheden en doelstelling

De Drostlerhoeve biedt dagbesteding (groepsgewijze ondersteuning), logeeropvang (kortdurend verblijf) en vakantieopvang aan kinderen en volwassenen met een beperking. De plaatsing kan via een PGB (persoonsgebonden budget). Via Zorg in Natura via de Gemeente Berkelland, Oost-Gelre,Winterswijk, Aalten, Bronckhorst, Montferland, Doetinchem en Oude Ijsselstreek. Zowel WMO als Jeugdhulp.

Wat betreft onze mogelijkheden en ruimte, kunt u ons ten aller tijden bellen of mailen.

We zijn in het bezit van het keurmerk PREZO.

Mogelijkheden:

-           Ruimte, Natuurlijk ritme, Gezonde omgeving

-           Zinvolle en aansprekende activiteiten en werkzaamheden

-           Diversiteit

-           Gezelligheid

-           Een omgeving vol levendigheid

-           Verbinding maken

-           Veiligheid

-           Uitdaging

De deelnemers en bewoners op De Drostlerhoeve komen allen met een eigen idee/eigen doel naar onze dagbesteding.

  

Onze doelstelling:

 

Wij bieden iedere deelnemer en bewoner een zinvolle passende dagbesteding waar de deelnemer en bewoner zich aan het einde van de dag tevreden over uit laat.
Om onze doelstelling te bereiken werken we volgens onze visie.

 

Onze visie:

 

Onze deelnemers en bewoners staan centraal.

Daarmee bedoelen we dat iedere deelnemer en bewoner bij ons als uniek persoon wordt gezien en tevens als iemand die zelf richting mag geven aan zijn dagbesteding.

Iedere deelnemer en/of bewoner die onze dagbesteding bezoekt heeft recht op de aandacht en begeleiding die hij nodig heeft. Wij staan voor persoonlijke aandacht!

 

- Een zinvolle dagbesteding is voor iedere deelnemer of bewoner weer anders. We gaan op zoek naar passende activiteiten die aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de individuele deelnemer en/of bewoner. We laten onze deelnemers en bewoners daarbij in hun waarde. Zij bepalen in grote lijnen de activiteiten en het tempo waarin dat gebeurt. Wij begeleiden hen bij het maken van keuzes en de uitvoering. Bij onze dagbesteding vinden geen productie werkzaamheden plaats. Werkdruk wordt vermeden. Dit is een bewuste keuze zodat wij onze deelnemers en bewoners een veilige werkplek kunnen bieden. Een werkplek waar onze deelnemers en bewoners in hun eigen tempo hun dagprogramma kunnen uitvoeren. Met veel plezier bezig zijn met je activiteit en trots zijn op het eindresultaat vinden wij heel belangrijk.

 

- Een dagstructuur geeft overzicht, je weet hoe de dag verloopt. Wij bieden onze deelnemers en bewoners binnen een vaste dagstructuur activiteiten aan. 

 

- Onze rol als begeleider is ondersteunen, begeleiden, helpen en verzorgen waar nodig. Wij motiveren, stimuleren en geven vooral veel complimenten. Hierdoor zien we bij onze deelnemers en bewoners het zelfvertrouwen en de betrokkenheid groeien. Als begeleiders zijn we ons bewust van onze voorbeeldfunktie. Daarom kiezen we ervoor om in de groep te participeren. We werken samen met maar soms ook naast onze deelnemers en bewoners. We zorgen er dag in dag uit voor dat de sfeer in de groep goed en gezellig is. Het is belangrijk dat een ieder die onze dagbesteding bezoekt plezier heeft en zich op z'n gemak voelt.

 

               

 

Privacyverklaring | Copyright by Sandra Dijkstra | Created by