0545-224934

Begeleiding groep

Zie Folder Drostlerhoeve onder Over Ons - Downloads.

De Drostlerhoeve biedt groepsgewijze ondersteuning, individuele ondersteuning, kortdurend verblijf en vakantieopvang aan kinderen en volwassenen met een beperking.

Daarnaast bieden wij ook praktijkondersteuning thuis (Begeleiding in uren). Wat betreft onze mogelijkheden en ruimte, kunt u ons ten aller tijden bellen of mailen. Telefoon: 06-22657352.

Het is onze inzet om aan te sluiten bij de vraag van de client. We streven naar een basishouding van gelijkwaardigheid (samen een klus klaren) en vertrouwen. Aansluiten bij de mogelijkheden van de client werkt motiverend. Ook de dieren reageren op: de stem, benadering, de manier van contact zoeken, de manier waarop iemand zich in een stal begeeft. Dieren reageren ook wanneer ze foutief benaderd worden. De sociale aspecten een goede sfeer vinden we zeer belangrijk en krijgt dan ook veel aandacht.

De begeleiding probeert zijn kwaliteiten, rust en kennis over te brengen op de client. We werken met het zorgdossier Qurentus en zorgplannen, jaarlijkse evaluaties en meetsysteem (tevredenheidsonderzoek).

 

Kortdurend Verblijf

Niet het recht op een voorziening, maar het gewenste resultaat staat centraal: u moet als ouders in staat blijven uw rol als verzorgers en opvoeders te vervullen, u moet erop kunnen vertrouwen dat u – als het nodig is – een beroep kunt doen op deze ondersteuning: het tijdelijk overnemen door anderen van de totale zorg voor uw kind.

Bij uw aanvraag bij de gemeente/zorgkantoor kunt u – zo u wilt , in het persoonlijk plan – aangeven waarom respijtzorg voor u en uw kind belangrijk is. Bijvoorbeeld om uw gezin tijdelijk te ontlasten,om overbelasting te voorkomen en doelen gericht op het kind.

Heeft u een maatwerkvoorziening voor uw kind en heeft u een pgb? Dan kunt u logeeropvang/kortdurend verblijf inzetten. Het spreekt vanzelf dat u als ouders deze zorg niet voor uw rekening kunt nemen. Het gaat er juist om dat u wordt ontlast.

We zijn in het bezit van het keurmerk “kwaliteit laat je zien” van Landbouw & Zorg.

-           Ruimte, Natuurlijk ritme, Gezonde omgeving
-           Zinvolle en aansprekende activiteiten en werkzaamheden
-           Diversiteit
-           Gezelligheid
-           Een omgeving vol levendigheid
-           Verbinding maken
-           Veiligheid
-           Uitdaging

  

  

Privacyverklaring | Copyright by Sandra Dijkstra | Created by