0545-224934

Beschermd Wonen

Beschermd wonen

Beschermd wonen in een kleinschalige setting (Neede) met de daarbij behorende toezicht en begeleiding gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. Bestemd voor (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychosociale problemen die niet in staat zijn op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig in de woning. We ondersteunen de bewoners bij het leven en wonen op een manier die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. De bewoners bepalen de sfeer en medewerkers begeleiden hen bij dit proces. We helpen hen met keuzes maken zoals ADL en wie doet wat. We leveren zorg volgens een zorgplan, rapporteert in ONS clientdossier en communiceert met het netwerk van de bewoner. We zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk PREZO.

       

                             

 

Privacyverklaring | Copyright by Sandra Dijkstra | Created by