0545-224934

Tevredenheid

Tevredenheidsonderzoek


Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers en bewoners tevreden zijn. Daarom houden wij regelmatig een tevredenheidsonderzoek, waar deelnemers, maar ook de begeleiders en vrijwilligers kunnen aangeven over welke aspecten van de zorg zij tevreden zijn en wat er verbeterd kan worden. Op De Drostlerhoeve hechten we veel waarde aan de mening van onze deelnemers en bewoners. Op deze manier combineren we professionele zorg met een open en huiselijke sfeer, waar een ieder zich thuis en betrokken voelt.


Ben ik Tevreden? De Drostlerhoeve werkt met het erkende instrument uit de waaier van de VGN:  Ben ik Tevreden? 

                               

Praktikon Nijmegen met het (erkende uit de VGN waaier) Ben ik Tevreden? .

Welke behoeften hebben uw deelnermers en bewoners? Waar liggen hun ambities en wat zijn hun krachten? Wat vinden ze van de dienstverlening? Ben ik Tevreden? zoekt met u en uw deelnemers en bewoners antwoord op deze vragen. Ben ik Tevreden? is een laagdrempelig en praktisch instrument waarmee de kwaliteit van bestaan en deelnemerervaring van mensen met een (verstandelijke) beperking in kaart gebracht, én verbeterd kunnen worden. De uitkomsten van het gesprek maken onderdeel uit van het persoonlijk plan van de deelnemer. Kenmerkend voor Ben ik Tevreden? is dat het zich niet beperkt tot beeldvorming, maar direct aanzet tot actie. Meten is dus niet alleen weten maar ook de start van daadwerkelijke kwaliteitsverbetering. Met als doel: een zo hoog mogelijke kwaliteit van bestaan, met zeggenschap over eigen leven, verbondenheid met anderen en waardering om wie je bent.

Daarnaast voeren we interne gesprekken met medewerkers. De uitkomsten van deze onderzoeken en gesprekken gebruiken we om verbeteringen door te voeren. 

 

 

Privacyverklaring | Copyright by Sandra Dijkstra | Created by