0545-224934

Visie en Missie

Visie (Wat is ons toekomstbeeld?)

Iedereen zoveel mogelijk de regie op eigen leven, iedereen is uniek en welkom op De Drostlerhoeve. Alles draait op De Drostlerhoeve om cliënten en hun netwerk. Vanuit gelijkwaardig dialoog sluiten we aan bij hetgeen de client belangrijk vind. De Drostlerhoeve vindt het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt binnen De Drostlerhoeve, zoveel mogelijk eigen keuzes kan maken en verantwoordelijkheden heeft.

Missie (Waarom bestaan we?)

De Drostlerhoeve draagt bij aan ontwikkeling, onderhouden en overnemen van vaardigheden voor cliënten met een zorgvraag in begeleiding (wij bieden geen behandeling). Wij bieden Jeugd en (jong) volwassenen begeleiding alle levensdomeinen. Onze cliënten maken deel uit van onze samenleving en wij helpen ze gebruik te maken van mogelijkheden. We kijken niet naar wat iemand niet kan maar stellen altijd de vraag: Wat kan de client wel?

Privacyverklaring | Copyright by Sandra Dijkstra | Created by